Siittiöt sannalla työssä on noin 100 hohtolamppua  ( Glim-lamppu ), joista toinen 
lanka on tuotannossa jäänyt pois, jolloin ne näyttävät siittiöiltä. Lamput ovat liimattu santapaperiarkille. 
Työn kehyksen poikkipinta on lähes suorakaiteen muotoinen ja sen alaosaan on upotettu 7 sinistä lediä joiden valo 
muodostaa santapaperin pinnalle upeat varjot hohtolampuista. Tämä työ sopisi vaikka James Cameronin ohjaamaan ja 
käsikirjoittamaan Avatar scifielokuvan maisemiin. Siittiöt sannalla on yksi niistä töistäni, 
joka on tehty nimen ja osien muodon perusteella. 
Yleensä teen ensin työn ja vasta sitten annan nimen. koko 31x35cm”


 title=
Siittiöt sannalla, Sperm cell on the sand

"Siittiöt sannalla" on yksi niistä töistäni, joka on tehty nimen ja osien muodon perusteella. Yleensä teen ensin työn ja vasta sitten annan nimen. Työssä käytetyt osat ovat hohtolamppuja ( Glim-lamppuja ), joista toinen lanka on tuotannossa jäänyt pois ( paitsi joukosta pudonnut yksilö ) Lamput ovat liimattu santapaperille ja valaistu LED-valoilla. Tämä työ sopisi vaikka James Cameronin ohjaamaan ja käsikirjoittamaan Avatar scifielokuvan maisemiin.
koko 31x35cm

"Sperm cell on the sand" , is one of my work, which has made by a name and shape of the parts. I usually do first, and then give a name. Used parts are glow lamps (Glim-lamps), one wire has been left out of production (except among the fallen individuals) The lamps are glued to sand paper and illuminated with LED lights. This job would suit even though James Cameron directing and script written by sci-fi movie Avatar landscapes.
size 31x35cm