”Näköviritys

"Näköviritys"
Näköviritysputken EM35 datalehti on päivätty vuodelle 1953. Putkea käytettiin AM-radiossa ( radio ennen ULA-radiota ) asemien viritykseen. Laatikko jossa putket olivat näytti hyvin mielenkiintoiselta ja ajattelin silloin, että teen noista joskus jotain jännää. Muistaakseni silloin ei puhuttu nykytaiteesta.

Nyt kuuteentoista putkeen on kytketty hehku- anodi- ja ohjausjännitteet ja apilanmuotoinen vihreä valo liikkuu ympäristön äänen tahdissa. Työ vaatii hieman hämärän tilan näkyäkseen. Myös sen kuljetus on hankala. Siksi se onkin ollut esillä vain kahdessa näyttelyssä.

Tämä työ sopisi vaikka James Cameronin ohjaamaan ja käsikirjoittamaan Avatar scifielokuvan maisemiin.

koko 90x85x70cm

"Visual tuning"
Visual Tuning tubes EM35 data sheet is dated the year 1953. The tube is used for tune AM radio (a radio, before FM radio) stations. A box looked very interesting and I thought then, that I do sometimes something exciting.

Now, sixteen tubes is connected to the anode and the control voltages and the clover-shaped green light moves according to sound of the environment. The work requires twilight space to appear. It is difficult to transport. That's why it has been exhibited only two shows.

This job would suit even though James Cameron directing and script written by sci-fi movie Avatar landscapes.
size 90x85x70cm