Kuva työstä: Memory vartti. Työssä on kehys, jossa on 16 pysty- ja vaakasuuntaista lankaa, 
joiden risteyksessä on alumiinimutteri, yhteensä 256 kpl. Jos mutteri on kallellaan vasemmalle edustaa se arvoa 0, 
jos oikealle niin arvo on 1. Työhön kätkeytyy tietokonekielellä teksti: Electronics Components Art design Raimo Lähteenmäki

"Memory vartti" kuvaa ensimmäisten tietokoneiden muistia. Tässä työssä muistialkiota kuvaa mutteri, joka asennossa "/" edustaa ykköstä ja asennossa "\" nollaa. Alkumuisteissa johtojen risteyksessä oli ferriittihelmi, joka magnetoitiin joko suuntaan NS tai SN. Bitit muodostavat viiden kappaleen ryhmissä ASCII-koodin, jolla määritellään merkki ( kirjain tai numero ) Työhön sisältyy teksti: ”Electronics Components Art designd Raimo Lähteenmäki ”
koko 30x30cm

"Memory quarter" to describe the first computer memory. In this work, the memory elements describes the nut, which is set to "/" represents the one and set to "\" to zero. Early memories was the intersection of lines with a ferrite, which make magnet either direction NS or SN. Bits form a five-piece group in ASCII code, which defines the character (a letter or number) in work is included in the text: "Electronics Components Art designd Raimo Lähteenmäki"
size 30x30cm