Kartioketjussa roikkuu päällekkäin neljä soikeata pahvista kaiuttimen kartiota, 
jotka on maalattu hopean värillä ja niiden päällä on kullatuista liittimen osista tehty kolme tähkää korren päässä.
 Kaikissa kartioissa on erilaiset tähkäkuviot. Rakennelman korkeus on noin yksi metri. "Kartioketju"

"Kartioketju" on tehty neljästä kaiuttimen pahvisesta kartiosta, joihin on tehty tähkä kuviot kullatuista liittimistä.

"Cones Chain" is made from four speakers cardboard cone, in which has the gold-plated connectors.