Amplitudimodulaatio on hyvin teknillinen luomus. Siinä on noin 3700 alumiinikotelossa olevaa säädettävää kelaa.
 Kotelon päässä on reikä josta menee kelan sisälle ferriittisydän, jota käytännön laitteissa säädetään, eli viritetään. 
Työn ylätaso, siis taso, jossa kotelot ovat samassa tasossa, muodostaa kuvion, joka kuvaa amplitudimodulaatiota, 
jota käytettiin vanhoissa AM-radioissa, äänen liittämiseksi kantoaaltoon. 
Tämän tason reunoissa olevissa 134 alumiinikoteloissa on punainen ledi. LEDit on jaettu kuuteen ryhmään, 
joita erikseen ohjaamalla saadaan ledijonon valoihin erilaista liikettä aikaan. Lediryhmiä ohjaa työn sisällä oleva elektroniikka. 
Liikekuviota voidaan muuttaa pienellä magneetilla, jolla hipaistaan alhaalla vasemmalla piilossa olevaa READ-releen putkea. 
Työn kehys ja pohja on sähkön sininen.

”Amplitudimodulaatio” on hyvin teknillinen luomus. 134 LEDiä muodostaa kuvion, joka kuvaa amplitudimodulaatiota, jota käytettiin vanhoissa AM-radioissa, äänen liittämiseksi kantoaaltoon. LEDit on jaettu kuuteen ryhmään, joita erikseen ohjaamalla saadaan erilaista liikettä aikaan. Lediryhmiä ohjaa FET-transistorien kautta, pieni mikro-ohjain. Liikekuviota voidaan muuttaa pienellä magneetilla, jolla hipaistaan pientä READ-releen putkea. Osina on noin 3700 alumiinikotelossa olevaa säädettävää kelaa.
Koko 36*78cm
Käytetyt osat:
- noin 3700 kpl alumiinikotelossa olevaa säädettävää kelaa,
- 134 kpl smd-lediä,
- useita FET-transistoreja,
- mikro-ohjain,
- read-releen putki magneettikytkimenä.

"Amplitude modulation" is a very technical creation. 134 LEDs in a pattern that describes the amplitude modulation, which was used in the old AM radios, to connect the sound carrier. LEDs are divided into six groups, which is controlled by different types of motion can be achieved. The micro-controller controls the LED groups via the FET tarnsistors. Movement patterns can be changed with a small magnet, which touched a small READ relay tube. It is about 3700 adjustable aluminum coil casing.
Cmponent in use:
- about 3700 adjustable coils in aluminum case,
- 134 smd leds,
- several FET-transistors,
- one microcontroller,
- the tube of a reed relay as a magnetic switch.
size 36x78cm